image

ROBERT MAPPLETHORPE

Lisa Lyon, 1982 / printed 1990

gelatin silver print

Copyright: Robert Mapplethorpe Foundation

OSLO (KUNST): I samarbeid med The Mapplethorpe Foundation i New York og direktør Monica Eulitz har galleris- tene Marit Gillespie og Kim Brandstrup valgt 32 klassiske svart-hvitt fotografier er signert kunstneren Robert Mapplethorpe (1946–1989), som nå vises i galleriet på Tjuvholmen i Oslo.

Utvalget består av et bredt spekter av arbeider fra 1970- og 80-tallet, en tid da fotogra et fortsatt hadde en vei å gå for å oppnå anerkjennelse som kunstnerisk medium på den internasjonale scenen. Mapplethorpe  kk på denne tiden mye oppmerksomhet for sine kon- fronterende og seksuelt ladede fotogra er, men ble samtidig ansett som en klassisk orientert kunstner, uten å la seg prege av kunsthistoriske referanser og be- grepet om «det skjønne».

Galleri Brandstrup viser et utvalg verker fra en rekke av Mapplethorpes serier. Her kan en se hans vakre stilleben med blomster, portretter av kjente personlig- heter, utfordrende akt og selvportretter. Arbeidene il- lustrerer kunstnerens mestring av fotogra et som me- dium i en endeløs lek av graderinger i svart mot hvitt, skygger og lys.

– Munchmuseets utstilling Mapplethorpe + Munch åpnet i januar, og i mars hadde både Getty-museet og The Los Angeles Museum of Art mønstring av  ere hundre Mapplethorpe-arbeider – begge utstillinger som så skal videre til Canada og Australia. Mange nordmenn har også ventet spent på HBO-dokumenta- ren Robert Mapplethorpe: Look at the Pictures, som hadde premiere i mars, forteller Kim Brandstrup.

– Interessen for fotokunst er stor både blant museer og i det generelle markedet, og Robert Mapplethorpe er en av de store innenfor kunstsjangeren. Det er der- for en ære at det er her hans kunst for første gang sel- ges på et galleri i Skandinavia.

Det er tredje gang på  re år at kunst signert noen av verdens mest anerkjente kunstnere kommer til Norge og Galleri Brandstrup for å vises for salg. Først ut var performancekunstneren Marina Abramovic høsten 2012, med utstillingen With Eyes Closed I see Happines. I november i fjor åpnet Brandstrup dørene for pione- ren og konseptkunstneren Joseph Kosuhts første nor- ske galleriutstilling, A Zoology of Thinking. Og nå ut- stillingen med den grensesprengende og banebrytende kunstneren Robert Mapplethorpe.

– Hver for seg har disse tre kunstnerne brutt barrie- rer og åpnet nye dører innenfor forskjellige kunstsjan- gere, og vi er ydmykt stolte over å være det første gal- leriet som kan vise Mapplethorpe for et norsk publi- kum og samtidig gjøre kunstnerens svært begrensede opplag tilgjengelig for norske samlere, sier Kim Brand- strup. Blant motivene er klassiske portretter av kunst- neren selv, Patti Smith, kroppsbygger og modell Lisa Lyon, Paloma Picasso og Ken Moody samt ikoniske motiver som liljer, skulpturer og menneskekroppens enestående detaljer.