image

TOK FARVEL: Kulturminister Thorhild Widvey (t.v) og dronning Sonja forlater Inger Sitters bisettelse i Vestre Gravlund tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell/Scanpix

Kulturminister Thorhild Widvey om Inger Sitter i sin tale under bisettelsen.

Inger Sitter brøt grenser på mange måter, sa kulturminister Thorhild Widvey i sin tale under Sitters bisettelse tirsdag.

«En av våre mest betydningsfulle og internasjonalt kjente kunstnere».

Slik oppsummerte kulturministeren Sitter, som ble bisatt i kapellet ved Vestre Gravlund i Oslo.

Dronning Sonja var blant de mange som var til stede i bisettelsen.

Flyttet grenser

Sitter ble 85 år og døde 11. mars - «i solen og på det som til da var årets vakreste dag» - ifølge Harald Ciarlo, som framførte minneordet på vegne av familien i bisettelsen tirsdag.

Kulturministeren ville minnes Sitter som en som flyttet grenser:

- Som en av våre første modernister tok Inger Sitter i bruk et abstrakt formspråk i en tid der kunst fortsatt helst skulle ligne på noe. Slik var hun med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrep i Norge, sa hun.

- Var en europeer

Men flere grenser ble brutt, fortsatte kulturministeren. Sitter var nemlig bare 13 år gammel da hun debuterte i Trondhjems Kunstforening, og bare 15 år gammel da hun, som yngste elev noensinne, begynte ved Statens Kunstakademi.

Grenser ble også flyttet rent geografisk. Sitter var en europeer, og levde halve livet utenfor landets grenser.

- Hennes kunstnerskap er preget av en trang til utvikling og en higen etter presisjon, sa Widvey, før hun slo fast at Sitter også bidro til å flytte grenser i kunstnerpolitikken. Både ved å delta i det første styret i Norsk kulturråd, og ved å bli den første kvinnelige kunstprofessoren ved Statens Kunstakademi.

En betydelig arv

- En engasjert stemme

Dessuten var hun sterkt engasjert i arbeidet med å bedre kunstnernes kår, og hun kjempet både for garantiinntekten, innkjøpsordningen og for kvinners rettigheter.

- Med Inger Sitters bortgang har Norge mistet en stor kunstner og en engasjert og kunnskapsrik stemme i den kulturpolitiske debatten, sa Widvey som uttrykte sin anerkjennelse og takk på vegne av regjeringen og norsk kulturliv.

Kunstnerkollega Håkon Bleken formulerte seg slik på vei inn til bisettelsen:

- Hun etterlater seg en betydelig arv. Hun har påvirket norsk kunst og er en del av Norge som har glidd ut i evigheten.