image

Foto: Ståle Weseth

Et nesten åtte meter bredt verk pryder nå hele nordveggen i Haspa Café. Verket viser gruvehistorien.

Kunstneren Bjørn Båsen monterte kunstverket i går. Verket har navnet «Native».

På baksiden av veggen der verket henger, finner vi Sølvsalen, den minste av kultursalene som tilhører Kongsberg Musikkteater.

– Bjørn Båsen er en av tre kunstnere som er valgt ut til utsmykningen av fellesarealene på Krona. Han er fra Eggedal, sier Halldis Skogen, som er kommunikasjonsrådgiver i KKP Eiendom AS.

Kunstneren er født i 1981 og verket hans i Krona består av sju malerier og teknikken er olje på lerret.

«Native» viser et gruvelandskap i sølv, og tar utgangspunkt i Dick Gibbons dikt «Sully’s Bucket». Det ble skrevet på 1920-tallet og omhandler en gruveulykke i Montana. Diktet består av åtte vers, som er fordelt på til sammen sju mindre malerier.

Teksten blir lagt i relieff på lerretet før det males, slik at det først synes når lyset spiller i overflaten av verket.

Hvert maleri vil vise en scene med løs tilknytning til teksten. Disse sju delene monteres tett i tett på veggen og skaper et stort, sammenhengende gruvelandskap med individuelle referanser til teksten.

– Jeg ønsker også å bruke Bergverksmuseets samling av trådsølv som referanse, slik at trær og bygninger i landskapet illuderer amorfe versjoner av trådsølv. Jeg vil også skape et surrealistisk landskap, der det edle sølvet sammen med melankolien i teksten danner en ny ramme for byens bergverkshistorie, uttrykker Båsen.

Fakta

Bjørn Båsen (f. 1981) er blitt kjøpt inn av flere store samlinger internasjonalt, blant annet Astrup Fearnley og Brask-samling.
Båsen omtales som en briljant historieforteller som gjennom sin kunst preges av ornamentikk, kompleksitet og en personlig mytologi.